Radi by sme Vás informovali, že od 9. marca 2022 do 10. marca 2025 bude prebiehať vyplácanie vkladov z Fondu ochrany vkladov u Sberbank CZ, a.s.

Pre fyzické a právnické osoby je limit stanovený na 2 499 500 CZK na vkladateľa (ekvivalent 100 000 EUR pri kurze ČNB 24,995 CZK/EUR k 28. februáru 2022).

Pri vyplácaní uvedenej základnej sumy nie je potrebné vypĺňať žiadny formulár. Finančné prostriedky si bude možné vyzdvihnúť na vybraných pobočkách Komerční banky (zoznam pobočiek) po predložení príslušných dokladov (odkaz). Môžete tiež využiť možnosť korešpondenčného prevodu peňazí (odkaz).

V prípade vkladov fyzických osôb poistených podľa zákona nad 100 000 EUR bude existovať možnosť zvýšenej náhrady, ak budú splnené určité podmienky (odkaz). Vyplácanie zvýšených náhrad nárokov na vklady sa bude uskutočňovať na základe žiadosti, ktorú je potrebné predložiť Garančnému systému do 28. apríla 2022.

V prípade osôb, ktoré v banke uložili sumu presahujúcu vyššie uvedenú hranicu 2 499 500 Kč, možno očakávať, že proces odškodnenia bude trvať dlhšie. V súlade so zákonom je Česká národná banka povinná banku zlikvidovať. Zvyšné aktíva budú následne vyplatené osobám, ktoré majú v banke uložené peniaze v hodnote vyššej ako 2 499 500 Kč. Veritelia budú uspokojení pomerne, a preto nie je zaručené, že im bude vyplatených 100 % ich vkladov.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.