Rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že 19. 2. 2022 nabyde účinnosti Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice týkající se změn doby trvání izolace.

Izolace nařízená krajskou hygienickou stanicí bude v minimální délce 7 dnů, jež se počítá jako ,,den nula“ plus následujících 7 kalendářních dnů. ,,Dnem nula“ se považuje den odběru diagnostického vzorku. Izolace se nařídí osobám s pozitivním výsledkem PCR testu a osobám vykazujícím příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem RAT testu provedeným pracovníkem zdravotních služeb.

Izolace bude ukončena osobě, které se po dobu trvání izolace neprojevily klinické příznaky onemocnění covid-19, a to po uplynutí minimálně 7 dnů ode ,,dne nula“. Byla-li izolace nařízena osobě vykazující příznaky onemocnění covid-19 na základě pozitivního výsledku RAT testu provedeného pracovníkem zdravotních služeb, končí izolace ke dni obdržení negativního výsledku PCR testu. Ukončení izolace se bude týkat rovněž osob vykazujících klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí alespoň 2 dnů, v jejichž průběhu již daná osoba příznaky covid-19 nevykazuje. Izolace trvá po dobu projevu klinických příznaků v případě, že jejich přetrvávání nelze vysvětlit jinak. Celková doba izolace nesmí být kratší než 7 dnů ode dne jejího zahájení. 

Výjimku z izolace mají osoby nevykazující příznaky, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od odběru pozitivního PCR testu, na jehož základě byla izolace nařízena, neuplynulo více než 30 dnů.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností týkajících se aktuálních opatření se na nás neváhejte obrátit.