V návaznosti na jednání vlády Vám níže zasíláme přehled chystaných novinek. V této souvislosti upozorňujeme, že se ve většině případů jedná o novinky schválené vládou, tyto musí být dále rozpracovány jednotlivými resorty a projít legislativním procesem.

 1. Novinky v oblasti nájmů nebytových prostor
 • vláda schválila podporu pro nájemce prostor sloužících k podnikání. Pokud pronajímatel bude ochoten slevit 30 % sjednaného nájemného, přispěje stát 50 %, samotný nájemce by pak hradil „pouze“ 20 % nájemného.
 • opatření by se mělo týkat podnikatelů, kteří v souvislosti s krizovými opatřeními museli zavřít své provozy.
 • opatření by mělo být platné po dobu od 1. 4. do 30. 6. 2020.
 • podpora by měla být vyplácena po předložení žádosti, nájemní smlouvy a dodatku, na jehož základě byla sjednána sleva.
 1. Novinky v oblasti finančních podpor podnikatelům
 • společníci „malých“ s.r.o. budou moci žádat o tzv. „kompenzační bonus“ ve výši 500,- Kč/den při splnění dále stanovených podmínek. Jedná se o podporu pro společníky, nikoliv pro společnosti.
 • podmínkou je společnost nejvýše s 2 společníky (o podporu mohou žádat oba) nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (v přímém příbuzenském vztahu). Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021.
 • o kompenzační bonus bude možné žádat za období od 12. 3. do 8. 6. 2020, tj. v maximální výši 44.500,- Kč.
 1. Novinky v oblasti EET
 • všechny vlny elektronické evidence tržeb by měly být odloženy do konce roku 2020. Povinnost evidovat tržby tak začne až 1. ledna 2021.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.