Rádi bychom Vás informovali o novinkách z dnešního jednání Vlády:

Vláda se dnes usnesla na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která se bude týkat všech převodů vlastnického práva k nemovitostem, u kterých účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nastaly v prosinci roku 2019 a později. Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení této daně byla z 31. března prodloužena do 31. srpna; odvedl-li již někdo tuto daň, bude mu zpětně vrácena.

Dále se dnes Vláda usnesla na prodloužení časového testu u osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovité věci, a to z pěti let na deset, přičemž toto se týká nemovitých věcí, které fyzické osoby nabydou po 1. lednu 2021. Toto prodloužení však nespadá na nemovitosti, kde mají fyzické osoby trvalé bydliště, zde zůstává časový test 2 roky jako doposud.

Vláda dnes také projednávala pokračující možnost odečítat úroky z úvěrů, kdy tyto úroky bude možné dále odečítat od základu daně na dani z příjmu u všech převodů vlastnického práva k nemovitým věcem, kde právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nastanou do konce roku 2021.

Tyto legislativní návrhy putují do Poslanecké sněmovny, kde budou schvalovány v rámci klasického legislativního procesu. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Dále se dnes Vláda shodla na finálním znění krizového opatření týkajícího se přeshraničního pohybu osob (pendlerů) s tím, že nově je stanovena pro pendlery povinnost testování na COVID-19 v intervalu 30 dnů (nikoli 14, jak tomu bylo doposud).