V nadväznosti na rokovanie vlády Vám nižšie zasielame prehľad chystaných noviniek. V tejto súvislosti upozorňujeme, že sa vo väčšine prípadov jedná o novinky schválené vládou, tieto musia byť však ďalej rozpracované jednotlivými rezortmi a prejsť legislatívnym procesom.

 1. Novinky v oblasti nájmov nebytových priestorov
 • vláda schválila pomoc pre nájomcu priestoru používaného na podnikanie. Ak prenajímateľ bude ochotný zľaviť 30% dohodnutého nájomného, ​​prispeje štát 50%, samotný nájomca by potom hradil „iba“ 20% nájomného.
 • opatrenie by sa malo týkať podnikateľov, ktorí v súvislosti s krízovými opatreniami museli zatvoriť svoje prevádzky.
 • opatrenie by malo byť platné od 1. 4. do 30. 6. 2020.
 • podpora by mala byť vyplácaná po predložení žiadosti, nájomnej zmluvy a dodatku, na základe ktorého bola dohodnutá zľava.
 1. Novinky v oblasti finančných podpôr podnikateľom
 • spoločníci „malých“ s.r.o. budú môcť žiadať o tzv. „kompenzačný bonus“ vo výške 500, – Kč/deň pri splnení ďalej stanovených podmienok. Jedná sa o podporu pre spoločníkov, nie pre spoločnosti.
 • podmienkou je spoločnosť najviac s 2 spoločníkmi (o podporu môžu žiadať obaja) alebo s viacerými spoločníkmi, ktorí sú členmi jednej rodiny (v priamom príbuzenskom vzťahu). Minimálnym preukázateľným obratom spoločnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 alebo predpoklad dosiahnutia takéhoto obratu v rokoch 2020 alebo 2021.
 • o kompenzačný bonus bude možné žiadať za obdobie od 12. 3. do 8. 6. 2020, tj. V maximálnej výške 44.500, – Kč.
 1. Novinky v oblasti EET
 • všetky vlny elektronickej evidencie tržieb by mali byť odložené do konca roka 2020. Povinnosť evidovať tržby tak začne až 1. januára 2021.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.