Uvedomujeme si, že mnoho z Vás rieši, ako uhradiť za súčasnej situácie Vaše prevádzkové náklady. Preto pre Vás pozorne sledujeme situáciu okolo úverových programov COVID. Teraz Vám prinášame nové informácie o programe COVID II.

Hoci minister Havlíček minulý týždeň vo štvrtok avizoval príjem žiadostí do programu už od tohto pondelka, aktuálne sa očakáva príjem žiadostí až od 2. 4. 2020, keďže podmienky programu ešte nie sú úplne dohodnuté.

Bohužiaľ nám bolo dnes potvrdené, že ešte ani nie je doriešené, či sa žiadosť o záruku za komerčný úver bude podávať komerčnej banke či Českomoravskej záručnej a rozvojovej banke. Obdobne zatiaľ nie je isté, či všetky banky budú poskytovať úvery až do maximálnej výšky umožnenej programom COVID II. Zatiaľ je o programe potvrdené nasledujúce:

  • Ide o záruku za úver poskytnutý komerčnou bankou spolu s príspevkom na úroky z úveru do výšky 1 mil. Kč.
  • Záruka bude poskytovaná za úvery od výšky 10.000, – Kč až 15.000.000, – Kč.
  • Záruka bude poskytovaná na dobu až 3 rokov do výšky až 80% istiny.
  • Zaručený úver od komerčnej banky bude poskytnutý na financovanie prevádzkových výdavkov
  • Je určený malým a stredným podnikateľom (tj. nie podnikom, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov, obrat vyšší ako 50 mil. EUR alebo ak je ročná súvaha vyššia ako 43 miliónov EUR)
  • Je určený pre podnikateľov, ktorí museli obmedziť alebo zastaviť prevádzku kvôli mimoriadnym opatreniam proti šíreniu choroby COVID-19

Čo sa týka samotných podmienok programu, mali by byť vyhlásené dnes, najneskôr zajtra. Stále platí, že väčšina formulárov z žiadosti do programu COVID I by mala byť použiteľná aj pre program COVID II. Podobne ako v prípade programu COVID I by pre podanie žiadosti malo byť dostatočné priložiť iba základné prílohy (žiadosť možno teda podať v neúplnej podobe).

Akonáhle budú vyhlásené podmienky programu, budeme Vás o ich obsahu informovať.