Pred chvíľou bol zverejnený text výzvy programu COVID II. Preto Vám rýchlo prinášame krátku informáciu o najvýznamnejších zmenách oproti predpokladanej podobe programu, ako sme Vám ho doteraz predkladali.

Predovšetkým z programu možno čerpať finančné prostriedky iba na prevádzkové náklady podnikov nachádzajúcich mimo hlavné mesto Prahu! Dôvodom je, že na program COVID II sú čerpané finančné prostriedky z už fungujúceho európskeho operačného programu.

V podmienkach výzvy (zatiaľ) nie je stanovené, že by podmienkou podpory bolo utrpenie ujmy v priamej súvislosti s mimoriadnymi opatreniami proti šíreniu choroby COVID-19. Hovorí sa iba o preklenutí krízovej ekonomickej situácie vyvolanej šírením choroby COVID -19. Nemožno ale vylúčiť, že podmienky budú ešte v nasledujúcich dňoch aktualizované.

Kým o úver samotný bude žiadané u obchodnej banky, samostatná žiadosť o jeho garanciu vrátane príspevku na úroky bude adresovaná ČMRZB.

Ďalšie podrobnejšie informácie pre Vás pripravujeme.