UEPA organizuje setkání pracovní skupiny na téma implementace GDPR

UEPA organizuje v rámci mezinárodní sítě nezávislých advokátních kanceláří PANGEA NET (www.pangea-net.org), jejíž je členem, pracovní skupinu k tématu implementace nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

První setkání pracovní skupiny se uskuteční dne 29. 11. 2017 v Praze.

V rámci tohoto setkání budou diskutovány mezinárodní zkušenosti s implementací GDPR a budou prezentovány případové studie.

Cílem setkání je vybudování spolupráce pro podporu nadnárodních společností v implementaci GDPR v jednotlivých zemích a sdílení osvědčených postupů.

Na jednání budou zastoupeny členské kanceláře ze 14-ti jurisdikcí, mimo jiné ze Spolkové republiky Německo či z Francie.