Aktualizace seznamu zemí podle míry rizika nákazy

Evidence skutečných majitelů

Administrativní asistent/ka

Změny v prokazování podstoupení antigenního testu

Novelizace stavebního zákona

Velká novela občanského soudního řádu

Prodloužení programu Antivirus A, rozhodnutí NSS