UEPA posiluje svůj tým o Mgr. Lucii Lipkovskou (counsel) a Mgr. Dominiku Sirotovou (associate).

Mgr. Lucie Lipkovská je novou členkou našeho týmu na pozici counsel. Lucie pracovala 3 roky v renomované advokátní kanceláři Velíšek & Podpěra v Praze, kde se specializovala především na obchodní a bankovní právo a právo nemovitostí.

Lucie absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a během studia sbírala zahraniční zkušenosti při studijních stážích v Rotterdamu a ve Frankfurtu nad Mohanem. Hovoří česky, německy a anglicky.

Mgr. Dominika Sirotová je novou členkou našeho týmu na pozici associate. Zkušenosti z advokacie získala v advokátní kanceláři Polverini Strnad v Praze, kde se na pozici právního asistenta věnovala hlavně právu obchodních společností, občanskému právu a právu nemovitostí.

Dominika je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala studijní pobyt na University of Sussex v Brightonu ve Velké Británii a roční stáž v Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců na Ministerstvu vnitra ČR. Hovoří slovensky, česky a anglicky.