Vážení klienti a obchodní partneři,

řada společností má v souladu s dlouhodobou praxí ve společenské smlouvě či ve stanovách uvedenou a shodně v obchodním rejstříku zapsanou jako předmět podnikání tzv. živnost volnou „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Jeden ze senátů Nejvyššího soudu ČR ve svém překvapivém rozhodnutí z května 2021 vyjádřil ve velmi specifické věci svůj názor, že takto vymezený předmět podnikání  je neurčitý a tudíž se k němu nepřihlíží (tzn. jako by nebyl uveden).

Od vydání tohoto rozhodnutí se internet plní články, podle kterých je třeba neprodleně změnit společenské smlouvy či stanovy a uvést je do souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR. Jelikož rozhodnutí soudu by vedlo k naprosté změně dosavadní praxe, která se vyvinula v posledních letech, rozhodně bychom doporučovali vyčkat, jaký postoj zaujmou notářská komora, příp. zda velký senát Nejvyššího soudu zaujme sjednocující stanovisko k této otázce.

Budeme tuto záležitost dále sledovat, a jakmile budeme znát bližší podrobnosti, budeme Vás neprodleně informovat.