Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Senát schválil dne 9. 6. nová pravidla tzv. kurzarbeitu (změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K tomu, aby začala tato novela platit, je nyní ještě potřeba podpis prezidenta republiky.

Kurzarbeit neboli zkrácenou práci se státním příspěvkem by mohla vždy zavést vláda při ohrožení zaměstnanosti po projednání v tripartitě. Ohrožení zaměstnanosti může nastat např. při epidemii, v době ohrožení ekonomiky či po přírodní pohromě nebo kybernetickém útoku. Vláda by následně specifikovala pro jaké území, odvětví či okruh zaměstnavatelů by byla zkrácená práce se státním příspěvkem zavedena.

Zaměstnanci by v době výpadku práce dostávali za neodpracovanou dobu 80% průměrného výdělku. Stát by poskytl čtyři pětiny této náhrady mzdy a spolu s odvody by podpora činila 1,5x násobek celostátní průměrné mzdy. Výpadek práce by se týkal 20%-80% pracovní doby, tzn. jeden až čtyři dny z pětidenního pracovního týdne.

Státní podporu by mohly společnosti dostat pouze však za zaměstnance, kteří v ní pracovali alespoň tři měsíce vyjma zaměstnanců s kontem pracovní doby. Společnost by nesměla v posledním měsíci před vyhlášením kurzarbeitu, při něm či rok po jeho skončení, vyplácet dividendy, mimořádné podíly na zisku či předčasně splatit úvěr.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.