Rad spoločností podnikajúcich v ČR má v súlade s dlhodobou praxou v spoločenskej zmluve alebo v stanovách uvedenú a zhodne v obchodnom registri zapísanú ako predmet podnikania tzv. živnosť voľnú „výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Jeden zo senátov Najvyššieho súdu ČR vo svojom prekvapivom rozhodnutí z mája 2021 vyjadril vo veľmi špecifickej veci svoj názor, že takto vymedzený predmet podnikania je neurčitý a teda sa k nemu neprihliada (tzn. ako by nebol uvedený).

Od vydania tohto rozhodnutia internet plnia články, podľa ktorých je potrebné bezodkladne zmeniť spoločenské zmluvy či stanovy a uviesť ich do súladu s rozhodnutím Najvyššieho súdu ČR. Keďže rozhodnutie súdu by viedlo k úplnej zmene doterajšej praxe, ktorá sa vyvinula v posledných rokoch, rozhodne by sme odporúčali vyčkať, aký postoj zaujmú notárska komora, príp. či veľká komora Najvyššieho súdu zaujme zjednocujúce stanovisko k tejto otázke.

Budeme túto záležitosť ďalej sledovať, a akonáhle budeme vedieť bližšie podrobnosti, budeme Vás bezodkladne informovať.