Vláda schválila tzv. Program ochrany zamestnanosti Antivirus. Zamestnávateľom, ktorých hospodárska činnosť bude ohrozená v dôsledku šírenia nákazy, bude poskytovaný príspevok na plnú alebo čiastočnú úhradu náhrad miezd, ktoré budú zamestnancom patriť z dôvodu prekážky na strane zamestnanca (nariadenie karantény) alebo na strane zamestnávateľa (uzavretie prevádzkárne z dôvodu nariadenia vlády uzavrieť prevádzku), ak bude preukázané, že prekážka v práci vznikla v dôsledku nákazy COVID-19. Príspevok bude poskytovať Úrad práce ČR.

V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie, kedykoľvek sa na nás obráťte.