Pred pár hodinami sme Vás informovali o tom, že príjem žiadostí do 1. kola programu COVID II bol ukončený. Práve však bola na webových stránkach Českomoravskej záručnej a rozvojovej poisťovne zverejnená informácia, že pre veľký záujem o záručný program COVID II bol obnovený príjem žiadostí do 1. kola, ktoré bude otvorené do 3. apríla 2020 do 23:59 hod. Stále platí, že 1. kolo programu COVID II sa nevzťahuje na región Praha.

Naša kancelária je pripravená Vám pri príprave žiadosti poskytnúť plnú súčinnosť, neváhajte sa na nás preto kedykoľvek obrátiť.