Rozhovor s naším zakladajúcim partnerom Andreasom Ueltzhöfferom, ktorý viedla Barbara John, výkonná riaditeľka Obchodnej komory HST Švajčiarsko – Česká republika.

https://audioboom.com/posts/7987806-andreas-ueltzhoffer-founding-partner-of-the-law-firm-uepa