Vláda včera večer zverejnila harmonogram uvoľňovania opatrení prijatých v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID 19. Dovoľujeme si Vám preto zaslať prehľadnú informáciu o uvoľneniach, ktoré sa budú týkať Vášho podnikania.

Prevádzky maloobchodu a služieb sa otvoria v závislosti na veľkosti prevádzkarne a jej umiestnení:

  • od 27. 4. 2020 prevádzkarne do veľkosti 200 m2
  • od 11. 5. 2020 prevádzkarne do veľkosti 1.000 m2
  • od 8. 6. 2020 prevádzkarne o veľkosti nad 1.000 m2 a všetky prevádzky v obchodných centrách nad 5.000 m2

Hotely, ubytovacie zariadenia a stravovacie zariadenia budú otvorené od 8. 6. 2020 s výnimkou zariadení s predajom z okienka alebo so záhradkou – tie môžu otvoriť v obmedzenom režime od 25. 5. 2020.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň informovalo, že bude vydaný dokument so základnými hygienickými podmienkami a pokyny pre prevádzku otváraných prevádzok v čase epidémie.

V prípade akýchkoľvek otázok je Vám naša kancelária samozrejme k dispozícii.