Dovoľujeme si vás informovať, že Zastupiteľstvo hlavného mesta Prahy dnes popoludní schválilo zámer finančnej podpory pre pražských podnikateľov v rámci programu COVID Praha v spoluprácii s Českomoravskou záručnou a rozvojovou bankou.

Od utorka 21. apríla majú mať malí a strední podnikatelia pôsobiaci v Prahe možnosť požiadať Českomoravskú záručnú a rozvojovú banku (ČMZRB) o poskytnutie záruky za úver komerčnej banky spolu s finančným príspevkom na úhradu úrokov. Na tento program „COVID Praha“ je vyčlenených 600 miliónov korún. Parametre záruky budú zrejme rovnaké ako v prípade COVID II: podniky budú môcť získať záruku až do výšky 80 percent istiny komerčného úveru pri výške zaručovaného úveru až do 15 miliónov korún, vrátane troch rokov ručenia a finančného príspevku na úhradu úrokov až do výšky jedného milióna korún . Z programu bude možné financovať náklady na mzdy a energie, platby za nájomné, úhradu dodávateľsko-odberateľských faktúr, predfinancovanie pohľadávok či obstaranie majetku, zásob a ďalšieho drobného majetku.

Podrobnejšie informácie vám prinesieme v nasledujúcich dňoch.