COVID 19 – Opatrenia v daňovej oblasti

  • Posunutie termínu priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb všetkým daňovým subjektom do 1. 7. 2020. Je realizované formou plošného odpustenia pokút a úrokov z omeškania, a to aj právnickým osobám.
  • Odpustenie júnových preddavkov na daň z príjmov všetkým poplatníkom. Prvá polročná alebo druhá štvrťročná záloha na daň z príjmov sa odpúšťa všetkým poplatníkom, ktorí majú ako zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020.
  • Plošné odpustenie správnych poplatkov za žiadosti podané daňovej správe do 31. 7. 2020 v súvislosti so zmenami úhrady dane. Vzťahuje sa na podanie žiadosti o odklad platenia alebo splátkovanie dane, žiadosti o odpustenie úroku z omeškania, resp. z odkladu platenia čiastky, a žiadosti o odpustenie pokuty za nepodanie kontrolného hlásenia.
  • Odpustenie pokuty za neskoré podanie kontrolného hlásenia (plošne len do výšky 1.000, – Kč) pre termíny do konca júla. Plošné odpustenie (bez toho aby daňový subjekt o toto musel žiadať) pokút vo výške 1.000 Kč za oneskorené podanie kontrolného hlásenia, ktoré vznikli medzi 1. marcom a 31. júlom 2020. Individuálne možnosť odpustenia aj vyšších pokút, ak bude dokázané prepojenie medzi omeškaním s podaním kontrolného hlásenia a pandémiou koronavírusu.
  • Odpustenie pokút za neskoré podanie a úhradu dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí za obdobie od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020 pod podmienkou riadneho splnenia povinností do 31. 8. 2020.

Okrem uvedených opatrení sa pripravuje aj legislatíva, na základe ktorej by došlo k:

  • Dočasnému odpusteniu povinnosti podľa zákona o evidencii tržieb (EET). Došlo by k pozastaveniu povinnosti všetkých poplatníkov, bez ohľadu na to, do ktorej fázy evidencie tržieb spadajú. (25. 3. 2020 bolo schválené Parlamentom)
  • Uplatnenie daňovej straty za rok 2020 spätne v rokoch 2018 a 2019 formou dodatočného daňového priznania a vrátenie takto vzniknutých preplatkov na dani z príjmov za roky 2018 a 2019 od štátu.

Vezmite, prosím, na vedomie, že sa jedná o všeobecné informácie pre Váš prehľad, aby ste mohli využiť všetky opatrenia k úľavám, ktoré sa momentálne ponúkajú. Sme kedykoľvek pripravení Vám poskytnúť detailné informácie k danému opatreniu a pomôcť Vám s ich aplikáciou na Vašu konkrétnu situáciu.