V nadväznosti na rokovania Poslaneckej snemovne nižšie uvádzame prehľad nových legislatívnych zmien.

  1. Kompenzačný bonus pre SZČO

Dnes bol prezidentom republiky podpísaný vládny návrh zákona, ktorým sa predlžuje poskytovanie podpory pre SZČO na ďalšie dve obdobia, a to:

  • obdobie od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020 a
  • obdobie stanovené vládou nariadením v rámci obdobia od 9. 6. 2020 do 31. 8. 2020, ak trvajú po toto obdobie krízové ​​opatrenia obmedzujúce výkon samostatnej zárobkovej činnosti.
  1. Elektronická evidencia tržieb

Poslanecká snemovňa dnes ďalej schválila zmenu zákona o niektorých úpravách v oblasti evidencie tržieb v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, kedy subjekt evidencie tržieb nie je povinný plniť povinnosti podľa zákona o evidencii tržieb s výnimkou povinnosti zaobchádzať s autentifikačnými údajmi, certifikátom pre evidenciu tržieb a blokom účteniek tak, aby predišiel ich zneužitiu, a to do 30. 9. 2020. Ďalej subjekt evidencie tržieb nie je povinný plniť podľa zákona o evidencii tržieb evidenčnú povinnosť a povinnosť umiestniť informačné oznámenie do 31. 12. 2020.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.