Radi by sme Vás informovali o možnosti odkladu splatnosti sociálneho poistenia pre zamestnávateľov, ktorá bola včera formou zákona schválená Poslaneckou snemovňou a postúpená Senátu na prerokovanie.

Jedná sa o poistné na sociálne zabezpečenie a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti (tj. 24,8%) za mesiace máj až júl 2020, ktoré budú môcť zamestnávatelia hradiť až do 20. októbra 2020. Z hrubej mzdy zamestnanca by tak zamestnávatelia odviedli iba poistné platené za zamestnancov (tj. 6,5%). Penále za nezaplatenie poistného v stanovenej lehote je stále zamestnávateľ povinný zaplatiť, to sa však znižuje o 80%. Podmienkou pre toto zníženie penále je zaplatenie poistného za zamestnancov v stanovenej lehote a výške za mesiace, za ktoré bola splatnosť poistného odložená.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.