Dovoľujeme si vás informovať, že Česká národná banka (ČNB) zvýšila od 1. apríla 2022 dvojtýždňovú repo sadzbu na 5,00 % p. a.

To bude mať za následok zvýšenie zákonnej úrokovej sadzby na 13 % p. a. od 1. júla 2022 v prípade, že sa medzitým ďalej nezvýši dvojtýždňová repo sadzba. Aktuálna ročná zákonná úroková sadzba z omeškania je 11,75 % p. a.

Zákonný úrok z omeškania zodpovedá hodnote dvojtýždňovej repo sadzby (k 1. januáru a 1. júlu) zvýšenej o 8 percentuálnych bodov.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.