DOCKahead!

Teší nás, že CRESTYL, známy developer a taktiež vlastník našej atraktívnej kancelárskej budovy, pozval hostí na prvú akciu v rámci svojho komunitného programu spoločne s nami. Že by to bolo tým, že máme najatraktívnejšiu terasu v okolí? Akcia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia spoločností sídliacich v našom aj v susedných objektoch spoločnosti Crestyl, mala každopádne úspech. Ku zdaru prispelo dobré počasie, rovnako ako výborný catering so špecialitami a chladenými nápojmi.

Naša partnerka Lucie Hladěnová predstavila hosťom kanceláriu UEPA, advokáti Tomáš Mudra a Aleš Richtr následne krátko pohovorili o aktuálnom právnom vývoji v oblastiach, ktoré sú zaujímavé pre všetky spoločnosti. Isabella Davis, komunitná manažérka spoločnosti Crestyl, potom názorne prezentovala budúci rozvoj okolia našich kancelárií. Zobrazené fotografie a vizualizácie potvrdzujú správnosť nášho rozhodnutia usídliť sa v tejto lokalite.

Ďakujeme spoločnosti Crestyl za príležitosť môcť sa predstaviť spoločnostiam z najbližšieho susedstva a tešíme sa aj do budúcnosti na aktívnu účasť v komunitnom programe. Podobné stretnutia sú totiž v pláne pravidelne.