Aktívna spolupráca v rámci siete Pangea Net

Prípravy na tohtoročný AGM (Annual General Meeting) našej medzinárodnej siete advokátov Pangea Net (www.pangea-net.org) bežia na plné obrátky, čo pre všetkých členov znamená tiež zaslať centrále v Londýne správu o medzinárodnej spolupráci v uplynulom roku. Rovnako UEPA opäť hrala aktívnu úlohu a získala klientov na odporúčanie iných členov, takisto ale tiež do siete prácu priniesla.

Na konci júna tohto roka sa zástupcovia všetkých advokátskych kancelárií združených v Pangea Net opäť zídu k výročnému zasadnutiu, tentokrát do Amsterdamu. Zo vzájomného prepojenia a živej spolupráce s kolegami v sieti profitujú naši klienti a samozrejme aj UEPA. Kolegiálne vzťahy vnútri združenia každým rokom rastú a rozvíjajú sa.

V minulom roku sa na nás obrátili napr. kolegovia z našej holandskej partnerskej kancelárie Valegis (www.valegis.com). Pre jedného holandského šľachtiteľa rastlín sme riešili zabezpečenie zmluvných práv v obchodných vzťahoch so slovenskou spoločnosťou. Inému klientovi kancelárie Valegis sme poskytovali právne poradenstvo pri nadobudnutí väčšinového podielu v jednej českej skupine spoločností.

Kolegovia nášho nemeckého partnera Brandi Rechtsanwälte (www.brandi.net), s ktorými nás spája obzvlášť úzka spolupráca, sa ujali japonského klienta našej kancelárie a poskytli mu právny servis pri zakladaní pobočky v Nemecku. S Brandi sme spolupracovali aj na prípade týkajúcom sa odborov a porovnania regulačného prostredia v Nemecku a v Českej republike.

Veľmi nás teší aj úspešné odporúčanie klienta zo strany švajčiarskych kolegov z Probst & Partner (www.probstpartner.ch), s ktorým sme po vyriešení daného právneho problému nadviazali trvalú spoluprácu. Táto spoločnosť vyvíja priame aktivity v Českej republike a zvažuje rozšírenie existujúcich kapacít prostredníctvom akvizícií podnikov.

Naši klienti dokážu medzinárodné kontakty našej kancelárie oceniť o to viac, že svojich zahraničných kolegov poznáme často lepšie, než tomu býva vo veľkých kanceláriách. V každom prípade sa môžeme vždy spoľahnúť na kvalitu právnej práce a to isté oceňujú kolegovia aj na nás.