Akčný rok kolegu Miloša Kuldu

Srdečne blahoželáme nášmu kolegovi Mgr. Milošovi Kuldovi, Ph.D. k úspešne zloženej advokátskej skúške. Miloš Kulda pôsobí v kancelárii UEPA od roku 2016 a svoju kariéru u nás začal ako advokátsky koncipient. Väčšinu povinnej trojročnej praxe absolvoval v UEPA a bol počas nej vtiahnutý do rôznych oblastí obchodného práva. Paralelne s advokátskym absolvoval doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a získal titul Ph.D. v odbore európskeho práva. Rok 2019 je v živote tridsaťročného kolegu vyslovene akčným rokom.

Máme radosť, že kolega Kulda prijal našu ponuku pokračovať u nás vo svojej kariére aj ako advokát. Venuje sa prevažne oblastiam občianskeho, obchodného a európskeho práva, už po nejakú dobu sa ale venuje aj prípadom z oblasti práva nehnuteľností.

UEPA vsádza na vysokú kontinuitu v tíme, ktorá je na prospech našim klientom. Taktiež obaja predchádzajúci koncipienti, ktorí získali oprávnenie na výkon advokácie v polovici roka 2018 a začiatkom tohto roka, zostali u nás aj ako advokáti.