Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že Európska komisia včera schválila štátnu pomoc.

V rámci programu COVID nájomné možno čerpať 50% nájmov za júl, august a september 2020. Maximálna výška príspevku nemôže v súlade s pravidlami EÚ prekročiť 800.000 eur (asi 21 miliónov ).

V tejto súvislosti upozorňujeme, že pomoc COVID Nájomné patrí medzi podpory podľa tzv. dočasného rámca, kedy limit 800.000, EUR predstavuje maximálnu hranicu podpory pre jeden podnik čerpané zo všetkých programov zaradených do dočasného rámca. Dočasný rámec bol nedávno predĺžený do 30. 6. 2021, ale maximálny limit pre pridružené podniky v rámci 1 členského štátu zostal nezmenený.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.