Radi by sme Vás informovali o novom programe COVID – Ubytovanie, ktorý bol schválený na včerajšom rokovaní Vlády SR a je zameraný na podporu ubytovacích zariadení, ktorá musela byť uzavretá v dôsledku preventívnych opatrení v súvislosti s koronavírovou krízou. Podľa oznámenia ministerky pre miestny rozvoj bude možné podávať žiadosti o príspevok počas augusta, a to prostredníctvom online formulára.

Rozhodným obdobím pre vyplácanie podpory je obdobie od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020. Výška pomoci sa má pohybovať od 100 do 300 Kč na izbu a noc a bude závisieť nielen od typu ubytovacieho zariadenia, teda na jeho kategórii a triede, ale aj od sezónnosti zariadení, tzn. napr. ak bolo ubytovacie zariadenie v predchádzajúcich dvoch rokoch uzavreté, nebude mať na podporu z tohto programu nárok, popr. mu bude skrátená.

Podporu z tohto programu bude možné čerpať súčasne so štátnou podporou pre živnostníkov či malé s.r.o., avšak ak už žiadateľ túto štátnu pomoc dostal, príspevok z programu COVID – Ubytovanie bude o takto vyplatenú čiastku skrátený. S programami COVID – Kúpele a COVID – Nájomné je program COVID – Ubytovanie zlučiteľný.

Podporu bude možné čerpať za podmienky, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nemal do roku 2019 finančné problémy a k 14. 3. 2020 nemal nedoplatky na zdravotnom poistení alebo iné nedoplatky vo vzťahu k verejnému rozpočtu.

Program COVID – Ubytovanie podlieha notifikácii Európskej komisie a schváleniu zákonodarným zborom.

O ďaľšom vývoji Vás budeme informovať.