Začátkem ledna 2018 se stal členem našeho týmu Martin Murad, který bude jako velice zkušený právník vést zejména mezinárodní projekty, které nás stále více zaměstnávají.

Advokátní kancelář UEPA již mnoho let doprovází zahraniční investory mimo jiné při jejich vstupu na český a také slovenský trh. V nedávné minulosti však prudce vzrostla potřeba poradenství pro české a slovenské společnosti při jejich mezinárodní expanzi. UEPA na tento pozitivní vývoj reaguje přijetím zkušeného a vícejazyčného odborníka v této oblasti a s potěšením oznamuje, že dne 1. ledna 2018 zahájila spolupráci s Martinem Muradem, který do UEPA nastoupil na pozici senior counsel.

Martin Murad absolvoval studium na právnické fakultě Masarykovo univerzity v Brně. Pro advokátní kancelář Peterka & Partners otevřel její kancelář v Polsku, kterou pak několik let vedl. Pro Peterka & Partners pracoval na různých pozicích více než 10 let a byl mimo jiné spoluodpovědný za rozvoj obchodní strategie celé skupiny.

 „Jsem rád, že mohu v našem týmu přivítat Martina Murada, jehož odborné zkušenosti, jazyková vybavenost a zahraniční zkušenosti velice pomohou našim klientům, kteří expandují do zahraničí. Martin Murad se bude zároveň podílet na řízení naší kanceláře a značně tak ulehčí práci nám partnerům,“ uvedl Andreas Ueltzhöffer, partner kanceláře.

Martin Murad poskytuje poradenství klientům působícím v různých oborech v oblasti compliance, práva obchodních společností, nemovitostí a pracovního práva. Kromě slovenštiny, která je jeho mateřským jazykem, hovoří Martin Murad plynně česky, anglicky, francouzsky a polsky.