Začiatkom januára 2018 sa stal členom nášho tímu Martin Murad, ktorý bude ako veľmi skúsený právnik viesť najmä medzinárodné projekty, ktoré nás stále viac zamestnávajú.

Advokátska kancelária UEPA už mnoho rokov sprevádza zahraničných investorov, okrem iného pri ich vstupe na český a tiež slovenský trh. V nedávnej minulosti však prudko vzrástla potreba poradenstva pre české a slovenské spoločnosti pri ich medzinárodnej expanzii. UEPA na tento pozitívny vývoj reaguje prijatím skúseného a viacjazyčného odborníka v tejto oblasti a s potešením oznamuje, že 1. januára 2018 začala spoluprácu s Martinom Muradom, ktorý do UEPA nastúpil na pozíciu senior counsel.

Martin Murad absolvoval štúdium na právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Pre advokátsku kanceláriu Peterka & Partners otvoril kanceláriu v Poľsku, ktorú potom niekoľko rokov viedol. Pre Peterka & Partners pracoval na rôznych pozíciách viac ako 10 rokov a bol okrem iného spoluzodpovedný za rozvoj obchodnej stratégie celej skupiny.

 „Som rád, že môžem v našom tíme privítať Martina Murada, ktorého odborné skúsenosti, jazyková vybavenosť a zahraničné skúsenosti veľmi pomôžu našim klientom, ktorí expandujú do zahraničia. Martin Murad sa bude zároveň podieľať na riadení našej kancelárie a značne tak uľahčí prácu nám partnerom, „uviedol Andreas Ueltzhöffer, partner kancelárie.

Martin Murad poskytuje poradenstvo klientom pôsobiacim v rôznych odboroch v oblasti compliance, práva obchodných spoločností, nehnuteľností a pracovného práva. Okrem slovenčiny, ktorá je jeho materinským jazykom, hovorí Martin Murad plynule po česky, anglicky, francúzsky a poľsky.