Lars Klett

Lars Klett

Partner
E-mail: lkl@uepa.cz
Assistant: Markéta Taxová

Specializace

 • Komplexní právní poradenství zahraničních investorů v České republice
 • Právo obchodních společností
 • M&A
 • Smluvní právo
 • Právo nemovitostí
 • Pracovní právo
 • Právo obchodního zastoupení
 • Poradenství českým a slovenským podnikům v německém obchodním právu
 • Právo obnovitelných energií
 • Právo svěřenských fondů

Jazyky

 • Němčina
 • Angličtina
 • Čeština
 • Slovenština

Publikace a přednášky

 • Pravidelná publikace článků s právní tematikou v magazínech komor, ekonomických časopisech aj.
 • Přednášející na půdě domácích i zahraničních obchodních a průmyslových komor a na domácích i zahraničních konferencích
 • Lektor na Vysoké škole ekonomické v Praze

Členství a funkce

 • Česká advokátní komora
 • Německá advokátní komora, Nürnberg
 • Slovenská advokátní komora
 • Zakládající člen české Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů
 • Německý spolek advokátů (Deutscher Anwaltsverein, DAV)
 • Česko-německé sdružení právníků (Tschechisch-Deutsche Juristenvereinigung)
 • Rozhodce při Česko-německé obchodní a průmyslové komoře

Vita

 • 1970 narozen ve Stuttgartu
 • 1991-1996 studium právních věd v Heidelbergu a Lovani (Belgie)
 • 1996-1998 referendář v Porýní-Falcku
 • Právní referendář u Rittershaus Rechtsanwälte ve Frankfurtu nad Mohanem
 • 1999 zapsán jako advokát u advokátní komory v Karlsruhe
 • 1999-2000 advokát u Depré Rechtsanwälte, Mannheim
 • 2001 zapsán jako český advokát
 • 2000-2003 advokát u Schaffer & Partner, Praha
 • 2003-2006 advokát u CMS Cameron McKenna, Praha
 • 2006-2009 advokát u Taylor Wessing (tehdy e|n|w|c)
 • 2009 advokát u Ueltzhöffer Balada, advokátní kancelář, Praha
 • 2010-2012 Partner u Ueltzhöffer Balada, advokátní kancelář, Praha
 • Od ledna 2013 zakládající partner UEPA

Lars Klett je zakládající partner UEPA. Je členem české, německé a slovenské advokátní komory, od roku 2000 působí jako advokát v České republice a od založení UEPA advokáti s.r.o. v Bratislavě také na Slovensku. Mnoho let působil v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze, mezi jinými v CMS Cameron McKenna a Taylor Wessing (dříve e|n|w|c). Lars Klett se zaměřuje nejen na oblast transakcí, např. v projektech M&A a v nemovitostních projektech, ale poskytuje také poradenství mezinárodním společnostem v každodenních obchodních záležitostech. Disponuje bohatými zkušenostmi zvláště v oblasti hotelových transakcí, kde jako vedoucí advokát radil jak prodávajícím, tak kupujícím. Jedním z jeho nedávných projektů byl prodej hotelu „Dorint Don Giovanni“ v Praze s kapacitou 400 lůžek investičnímu fondu. Další těžiště činnosti Larse Kletta spočívá v právním poradenství pro české a slovenské investory v rámci jejich projektů v německy hovořících zemích. Lars Klett se specializuje také na právo svěřenských fondů, které bylo do českého právního řádu zavedeno nově v roce 2014.

Mezi jeho klienty patří dodavatelé automobilového průmyslu, výrobci elektronických součástek, IT firmy, poskytovatelé služeb a finanční instituce.

Vedle své advokátní činnosti přednáší Lars Klett na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Kromě svého mateřského jazyka němčiny ovládá též angličtinu, češtinu a slovenštinu.