Lars Klett

Lars Klett

Partner
E-mail: LKL@uepa.cz
Assistant: Markéta Taxová

Špecializácia

 • Komplexné právne poradenstvo zahraničných investorov v Českej republike
 • Právo obchodných spoločností
 • M&A
 • Zmluvné právo
 • Právo nehnuteľností
 • Pracovné právo
 • Právo obchodného zastúpenia
 • Poradenstvo českým a slovenským podnikom v nemeckom obchodnom práve
 • Právo obnoviteľných energií
 • Právo zvereneckých fondov

Jazyky

 • Nemčina
 • Angličtina
 • Čeština
 • Slovenčina

Publikácie a prednášky

 • Pravidelná publikácia článkov s právnou tematikou v magazínoch komôr, ekonomických časopisoch a i.
 • Prednášajúci na pôde domácich aj zahraničných obchodných a priemyselných komôr a na domácich aj zahraničných konferenciách
 • Lektor na Vysokej škole ekonomickej v Prahe

Členstvo a funkcie

 • Česká advokátska komora
 • Nemecká advokátska komora, Nürnberg
 • Slovenská advokátska komora
 • Zakladajúci člen českej Asociácie pre podporu a rozvoj zvereneckých fondov
 • Nemecký spolok advokátov (Deutscher Anwaltsverein, DAV)
 • Česko-nemecké združenie právnikov (Tschechisch-Deutsche Juristenvereinigung)
 • Rozhodca pri Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore

Vita

 • 1970 narodený v Stuttgarte
 • 1991 – 1996 štúdium právnych vied v Heidelbergu a Lovani (Belgicko)
 • 1996 – 1998 referendár v Porýní – Falcku
 • Právny referendár v Rittershaus Rechtsanwälte vo Frankfurte nad Mohanom
 • 1999 zapísaný ako advokát pri advokátskej komore v Karlsruhe
 • 1999 – 2000 advokát v Depré Rechtsanwälte, Mannheim
 • 2001 zapísaný ako český advokát
 • 2000 – 2003 advokát v Schaffer & Partner, Praha
 • 2003 – 2006 advokát v CMS Cameron McKenna, Praha
 • 2006 – 2009 advokát v Taylor Wessing (vtedy e|n|w|c)
 • 2009 advokát v Ueltzhöffer Balada, advokátska kancelária, Praha
 • 2010 – 2012 Partner v Ueltzhöffer Balada, advokátska kancelária, Praha
 • Od januára 2013 zakladajúci partner UEPA

Lars Klett je zakladajúci partner UEPA. Je členom českej, nemeckej  a slovenskej advokátskej komory, od roku 2000 pôsobí ako advokát a v Českej republike a od založenia UEPA advokáti s.r.o. v Bratislave aj na Slovensku. Mnoho rokov pôsobil v medzinárodných advokátskych kanceláriách v Prahe, medzi inými v CMS Cameron McKenna a Taylor Wessing (predtým e|n|w|c). Lars Klett sa zameriava nielen na oblasť transakcií, napr. v projektoch M&A a v nehnuteľnostných projektoch, poskytuje však tiež poradenstvo medzinárodným spoločnostiam v každodenných obchodných záležitostiach. Disponuje bohatými skúsenosťami obzvlášť v oblasti hotelových transakcií, kde ako vedúci advokát radil tak predávajúcim, ako aj kupujúcim. Jedným z jeho nedávnych projektov bol predaj hotela „Dorint Don Giovanni“ v Prahe s kapacitou 400 lôžok investičnému fondu. Ďalšie ťažisko činnosti Larsa Kletta spočíva v právnom poradenstve pre českých a slovenských investorov v rámci ich projektov v nemecky hovoriacich krajinách. Lars Klett sa špecializuje aj na právo zvereneckých fondov, ktoré bolo do českého právneho poriadku zavedené nanovo v roku 2014.

Medzi jeho klientov patria dodávatelia automobilového priemyslu, výrobcovia elektronických súčiastok, IT firmy, poskytovatelia služieb a finančné inštitúcie.

Popri svojej advokátskej činnosti prednáša Lars Klett na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Okrem svojho materinského jazyka nemčiny ovláda tiež angličtinu, češtinu a slovenčinu.