Ivan Nový, Prof. Ing. CSc.

Ivan Nový, Prof. Ing. CSc.

Of-Counsel
E-mail: ofcounsel@uepa.cz

Specializace

 • Manažerská sociologie a psychologie
 • Interkulturní management
 • Organizační rozvoj

Jazyky

 • čeština
 • němčina
 • ruština

Členství

 • Hostující profesor na Univerzitě v Regensburgu
 • Člen Klubu Česká hlava
 • Člen redakční rady mezinárodního časopisu JEEMS (Rainer Hampp Verlag)

Vita

 • Narozen v roce 1956 v Praze
 • 1979 Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta – titul inženýr
 • 1998 Vysoká škola ekonomická, Podnikové hospodářství – titul profesor
 • 1992 – 2014 Vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie VŠE
 • 1994 – 2000, 2006-2014 Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium FPH VŠE
 • 2014 – dosud děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE
 • 2018 UEPA, Of-Counsel

Dlouholetý vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se zejména tematikou podnikové kultury českých a mezinárodních podniků, interkulturním managementem, manažerskou psychologií a sociologií, rozvojem v oblasti podnikového managementu, organizačním rozvojem a personálním řízením. Je autorem a spoluautorem řady učebnic a monografií k uvedené tematice, které vyšly v českém a německém jazyce. Ivan Nový dlouhodobě spolupracuje zejména s podniky, které mají mateřskou společnost v německy hovořící oblasti a působí v České republice. Od roku 2014 je děkanem Podnikohospodářské fakulty VŠE.

Prof. Nový se věnuje interkulturní komunikaci a spolupráci se zaměřením na německou jazykovou oblast. Poskytuje poradenství a konzultace v oblasti organizačního rozvoje firem, sociálně-psychologických a interkulturních výzev managementu a rozvoje personálního řízení.