Ivan Nový, Prof. Ing. CSc.

Ivan Nový, Prof. Ing. CSc.

Of-Counsel
E-mail: ofcounsel@uepa.cz

Špecializácia

 • Manažérska sociológia a psychológia
 • Interkultúrny manažment
 • Organizačný rozvoj

Jazyky

 • čeština
 • nemčina
 • ruština

Členstvo

 • Hosťujúci profesor na Univerzite v Regensburgu
 • Člen Klubu Česká hlava
 • Člen redakčnej rady medzinárodného časopisu JEEMS (Rainer Hampp Verlag)

Vita

 • Narodený v roku 1956 v Prahe
 • 1979 Vysoká škola ekonomická, Národohospodárská fakulta – titul inžinier
 • 1998 Vysoká škola ekonomická, Podnikové hospodárstvo – titul profesor
 • 1992 – 2014 Vedúci Katedry manažérskej psychológie a sociológie VŠE
 • 1994 – 2000, 2006-2014 Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FPH VŠE
 • 2014 – doteraz dekan Podnikohospodárskej fakulty VŠE
 • 2018 UEPA, Of-Counsel

Dlhoročný vedúci Katedry manažérskej psychológie a sociológie Podnikohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Zaoberá sa najmä tematikou podnikovej kultúry českých a medzinárodných podnikov, medzikultúrnym manažmentom, manažérskou psychológiou a sociológiou, rozvojom v oblasti podnikového manažmentu, organizačným rozvojom a personálnym riadením. Je autorom a spoluautorom mnohých učebníc a monografií k uvedenej tematike, ktoré vyšli v českom a nemeckom jazyku. Ivan Nový dlhodobo spolupracuje najmä s podnikmi, ktoré majú materskú spoločnosť v nemecky hovoriacej oblasti a pôsobia v Českej republike. Od roku 2014 je dekanom Podnikohospodárskej fakulty VŠE.

Prof. Nový sa venuje interkultúrnej komunikácii a spoluprácii so zameraním na nemeckú jazykovú oblasť. Poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti organizačného rozvoja firiem, sociálno-psychologických a medzikultúrnych výziev manažmentu a rozvoja personálneho riadenia.