Andreas Ueltzhöffer

Andreas Ueltzhöffer

Partner
E-mail: aue@uepa.cz
Assistant: Ing. Zuzana Dudlová

Specializace

 • Komplexní poradenství zahraničních investorů v České republice
 • Právo obchodní společnosti
 • M&A
 • Compliance
 • Rozhodčí řízení, ADR
 • Právo nemovitostí
 • Mediace, poradenství při vypořádání sporů mezi společníky nebo při konfliktech mezi managementem a společníky

Jazyky

 • němčina
 • angličtina
 • čeština

Publikace a přednášky

 • Přednášející na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE)
 • Pravidelná publikace článků s právní tematikou v magazínech komor, ekonomických časopisech aj.
 • Přednášející na půdě domácích i zahraničních obchodních a průmyslových komor a na domácích i zahraničních konferencích

Členství a funkce

 • Česká advokátní komora
 • Německá advokátní komora
 • Slovenská advokátní komora
 • Člen vědecké rady podnikohospodářské fakulty v Praze (VŠE)
 • Zakládající člen ICC Česká republika (jako managing partner Schaffer & Partner advokátní kancelář, v.o.s.)
 • Člen Česko-německé obchodní a průmyslové komory, HST Obchodní komory Švýcarsko – Česká republika, Kanadské obchodní komory v České republice aj.
 • Rozhodčí soudce v institucionálních a ad hoc rozhodčích řízeních
 • Důvěrný advokát při Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze
 • Člen The London Court of International Arbitration (LCIA)

Vita

 • Narozen 1965 v Ludwigshafenu nad Rýnem
 • Studium podnikové ekonomiky a práva v Mannheimu a Heidelbergu
 • Od roku 1995 člen advokátní komory v Norimberku
 • Od roku 1997 člen České advokátní komory
 • 1995 – 2003 partner v advokátní kanceláři Schäffer & Partner, Praha
 • 2003 – 2006 partner v advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna, Praha
 • 2006 – 2012 zakladatel advokátní kanceláře Ueltzhöffer Balada
 • Od ledna 2013 zakládající partner kanceláře UEPA

Andreas Ueltzhöffer je jedním ze dvou zakládajících partnerů společnosti UEPA advokáti s.r.o. Je členem české, německé a slovenské advokátní komory, od roku 1994 působí v České republice a od založení UEPA advokáti s.r.o. v Bratislavě také na Slovensku.

Mnoho let pracoval v mezinárodních advokátních kancelářích, naposledy jako partner v CMS Cameron McKenna a radil svým klientům v mnoha M&A nebo nemovitostních transakcích. Poskytoval právní služby jak při investicích v České republice a sousedících zemích, tak i při investicích českých podnikatelů v zahraničí.

Kromě klasického transakčního poradenství se Andreas Ueltzhöffer věnuje arbitráži a ADR (alternative dispute resolution), a to jako právní zástupce nebo rozhodce. Naposledy, jako předseda ICC rozhodčího senátu, úspěšně ukončil ke konci roku 2016 řízení s hodnotou sporu přes jednu miliardu euro, a to během 10 měsíců od svého jmenování.

Zároveň učí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je též členem vědecké rady podnikohospodářské fakulty.

Přes deset let je též důvěrným advokátem při Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze.

Kromě němčiny, která je jeho mateřštinou, mluví také plynně česky a anglicky.