Andreas Ueltzhöffer

Andreas Ueltzhöffer

Partner
E-mail: aue@uepa.cz
Assistant: Ing. Zuzana Dudlová

Špecializácia

 • Komplexné poradenstvo zahraničných investorov v Českej republike
 • Právo obchodnej spoločnosti
 • M&A
 • Compliance
 • Rozhodcovské konanie, ARD
 • Právo nehnuteľností
 • Mediácia, poradenstvo pri urovnávaní sporov medzi spoločníkmi alebo pri konfliktoch medzi manažmentom a spoločníkmi

Jazyky

 • nemčina
 • angličtina
 • čeština

Publikácie a prednášky

 • Prednášajúci na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (VŠE)
 • Pravidelná publikácia článkov s právnou tematikou v magazínoch komôr, ekonomických časopisoch a i.
 • Prednášajúci na pôde domácich aj zahraničných obchodných a priemyselných komôr a na domácich aj zahraničných konferenciách

Členstvo a funkcie

 • Česká advokátska komora
 • Nemecká advokátska komora
 • Slovenská advokátska komora
 • Člen vedeckej rady podnikovohospodárskej fakulty v Prahe (VŠE)
 • Zakladajúci člen ICC Česká republika (ako managing partner Schaffer & Partner advokátska kancelář v.o.s.)
 • Člen Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, HST Obchodnej komory Švajčiarsko – Česká republika, Kanadskej obchodnej komory v Českej republike a i.
 • Rozhodcovský sudca v inštitucionálnych a ad hoc rozhodcovských konaniach
 • Dôverný advokát pri Veľvyslanectve Švajčiarskej konfederácie v Prahe
 • Člen The London Court of International Arbitration (LCIA)

Vita

 • Narodený 1965 v Ludwigshafene nad Rýnom
 • Štúdium podnikovej ekonomiky a práva v Mannheime a Heidelbergu
 • Od roku 1995 člen advokátskej komory v Norimbergu
 • Od roku 1997 člen Českej advokátskej komory
 • 1995 – 2003 partner v advokátskej kancelárii Schäffer & Partner, Praha
 • 2003 – 2006 partner v advokátskej kancelárii CMS Cameron McKenna, Praha
 • 2006 – 2012 zakladateľ advokátskej kancelárie Ueltzhöffer Balada
 • Od januára 2013 zakladajúci partner kancelárie UEPA

Andreas Ueltzhöffer je jedným z dvoch zakladajúcich partnerov spoločnosti UEPA advokáti s.r.o. Je členom českej, nemeckej a slovenskej advokátskej komory a od roku 1994 pôsobí v Českej republike a od založenia UEPA advokáti s.r.o. v Bratislave aj na Slovensku.

Mnoho rokov pracoval v medzinárodných advokátskych kanceláriách, naposledy ako partner v CMS Cameron McKenna a radil svojim klientom v mnohých M&A alebo nehnuteľnostných transakciách. Poskytoval právne služby tak pri investíciách v Českej republike a susediacich krajinách, ako aj pri investíciách českých podnikateľov v zahraničí.

Okrem klasického transakčného poradenstva sa Andreas Ueltzhöffer venuje arbitráži a ADR (alternative dispute resolution), a to ako právny zástupca alebo rozhodca. Naposledy ako predseda ICC rozhodcovského senátu úspešne ukončil ku koncu roku 2016 konanie s hodnotou sporu viac ako jedna miliarda eur, a to v priebehu 10 mesiacov od svojho menovania.

Zároveň učí na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde je tiež členom vedeckej rady podnikovohospodárskej fakulty.

Vyše desať rokov je tiež dôverným advokátom pri Veľvyslanectve Švajčiarskej konfederácie v Prahe.

Okrem nemčiny, ktorá je jeho materčinou, hovorí plynulo aj česky a anglicky.