Dovolujeme si Vás informovat o tom, že vláda schválila posunutí lhůty k podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Prodloužení platí jak pro papírová podání, kde se termín posouvá do 3. května 2021, tak pro elektronická podání, kde nově platí termín 1. června 2021.

Dále bychom Vás rádi informovali o dvou nově schválených kompenzačních programech.

COVID – 2021

Nový plošný program  COVID 2021 nahradí dosavadní specifické oborové programy (COVID – Ubytování, COVID – Nájemné, COVID – Gastro…atd.)

  • Komu je podpora určena: podnikům, kterým bylo omezeno podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v rámci boje s pandemií covidu-19. Počítá se, že zažádat si budou moci všechny obory, jako v předchozích jednotlivých programech.
  • Maximální částka podpory: 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz podniku kvůli koronaviru omezen. I zde bude podpora respektovat dočasný rámec Evropské komise, kdy na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1,8 milionu eur.
  • Rozhodné období: Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021.

COVID – Nepokryté náklady

COVID – Nepokryté náklady má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nacházejí ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro podniky bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.

  • Podmínky pro čerpání: pokles obratu podniku v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. Program pomůže s úhradou části nákladů / výdajů, které nejsou pokryty výnosy / příjmy.
  • Maximální částka podpory: Limit na jednoho příjemce bude 40 milionů Kč.

Oba programy se navzájem vylučují. Podnikatelé si budou moci vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude výhodnější.

Více informací bude zveřejněno v průběhu března ve výzvách vypsaných k jednotlivým programům.

O nových kompenzačních programech Vás budeme nadále informovat.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit