Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že vláda ČR schválila posunutie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatení dane z príjmov o jeden mesiac. Predĺženie platí ako pre papierové podanie, kde sa termín posúva do 3. mája 2021, tak pre elektronické podania, kde novo platí termín 1. júna 2021.

Ďalej by sme Vás radi informovali o dvoch novo schválených kompenzačných programoch.
COVID – 2021

Nový plošný program  COVID 2021 nahradí doterajšie špecifické odborové programy (COVID – Ubytovanie, COVID – Nájomné, COVID – Gastro … atď.)

  • Komu je podpora určená: podnikom, ktorým bolo obmedzené podnikanie kvôli opatreniam vyhláseným v rámci boja s pandémiou covidu-19. Počíta sa, že zažiadať si budú môcť všetky odbory, ako v predchádzajúcich jednotlivých programoch.
  • Maximálna výška pomoci: 500 Kč na deň za zamestnanca v pracovnom pomere po dobu, kedy bol prevádzku podniku kvôli koronavírusy obmedzený. Aj tu bude podpora rešpektovať dočasný rámec Európskej komisie, kedy na jedného príjemcu bude možné poskytnúť maximálne 1,8 milióna eur.
  • Rozhodné obdobie: bude možné dostať spätne za obdobie od 11. januára 2021.

COVID – Nepokryté náklady

COVID – Nepokryté náklady má pomôcť podnikateľom, ktorí sa kvôli pandémiu koronavírusy nachádzajú v strate, s uhradením časti nepokrytých fixných nákladov. Jedná sa o plošne zameraný, záchytný program pre podniky bez ohľadu na konkrétne sektor, formu vlastníctva či počet zamestnancov.

  • Podmienky pre čerpanie: pokles obratu podniku v januári a februári 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 aspoň o 50% a doloženie účtovnej straty. Program pomôže s úhradou časti nákladov / výdavkov, ktoré nie sú pokryté výnosmi / príjmami.
  • Maximálna čiastka podpory: Limit na príjemcu bude 40 miliónov Kč.

Oba programy sa navzájom vylučujú. Podnikatelia si budú môcť vybrať jednu z týchto dvoch kompenzácií, ktorá pre nich bude výhodnejšia.

Viac informácií bude zverejnené v priebehu marca vo výzvach vypísaných k jednotlivým programom.

O nových kompenzačných programoch Vás budeme naďalej informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.