Dovolujeme si Vás upozornit na nový příspěvek zaměstnancům při nařízené karanténě tzv. „izolačka“.

Příspěvek se vztahuje na všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace v období od 1. března do 30. dubna 2021.

Příspěvek 370 Kč za den platí pro všechny zaměstnance po dobu prvních 14 kalendářních dní karantény/izolace.

Zaměstnanci pracující na DPČ a DPP mají na příspěvek nárok, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Příspěvek se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa/izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

Příspěvek se vyplácí zaměstnanci společně s náhradou příjmu za příslušné období. Zaměstnavatel odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.