Přehled nových opatření a připravované legislativy:

V pátek, 25. září 2020, vláda na své mimořádné schůzi schválila nová pravidla pro tzv. kurzarbeit, která by měla být po dalším projednání v legislativním procesu vtělena do zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Schválené podmínky jsou zatím tyto:

  • Rozsah překážek v práci činí 20-80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance.
  • Stát bude poskytovat příspěvek za dobu nepřidělování práce v rozsahu 70 % původní čisté mzdy.
  • Maximální doba podpory činí 12 měsíců u každého zaměstnance.
  • Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění bude počítáno z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
  • Podpora bude poskytována jen zaměstnavatelům se sídlem v České republice

Vezměte prosím na vědomí, že toto je pouze vládní návrh, který musí projít ještě legislativním procesem.