Přehled posledních opatření:

Provoz stravovacích služeb je omezen takto:

  • Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách v čase mezi 22:00 hod. a 6:00
  • Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
  • Provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je míst k sezení, provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky
  • Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky
  • Dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků
  • V případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, jeho přítomnost v provozovně je zakázána

Hromadné akce jsou omezeny takto:

  • S účinností ode dne 24. září 2020 od 0:00 hod. do 7. října 2020 do 23:59 hod. se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech staveb.
  • Zakazují se rovněž hromadné akce, s výjimkou schůzí, demonstrací, výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, koná-li se akce ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.