Na včerajšom rokovaní vlády ČR bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení tzv. Lex COVID, teda zákon o opatreniach na zmiernenie dopadov epidémie koronavírusu na osoby zúčastňujúce sa súdneho konania, právnické osoby a ďalšie, a v súvislosti s tým aj insolvenčný zákon. Prijaté zmeny sa týkajú najmä oblasti insolvencie a jedná sa o nasledovné:

  • obnovenie možnosti využiť za stanovených podmienok ochrany tzv. mimoriadneho moratória, a to až do 30. 6.2021;
  • predĺženie nemožnosti súdom zrušiť schválené oddĺženie v konkurzných konaniach, ktoré sa už začali a v ktorých bolo vydané rozhodnutie o úpadku dlžníka do 31. 5. 2019, z dôvodu neplnenia splátkového kalendára;
  • predĺženie obmedzenia súdu uskutočniť výkon rozhodnutia predajom nehnuteľných vecí, a to do 28. 2. 2021.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.