Návšteva Medzinárodného rozhodcovského súdu ICC v Paríži

Andreas Ueltzhöffer a Philipp Chizzola prijali dňa 1. a 2. marca 2018 pozvanie od ICC Germany, ktorého je Andreas Ueltzhöffer členom, navštíviť Medzinárodný rozhodcovský súd ICC v Paríži.

Tu boli prehĺbené staré kontakty a mnoho nových bolo uzavrených. Boli tu tiež prezentované aktuálne čísla súdu. V roku 2016 bolo medzi súdmi podaných 800 až 900 nových prípadov rozhodcovského konania. Iba v štyroch prípadoch boli predsedovia súdu menovaní priamo. Toto je možné podľa čl. 13 IV a Pravidiel rozhodcovského konania, ak je jednou zo strán štát.

Na tomto základe bol Andreas Ueltzhöffer v roku 2016 menovaný priamo Súdnym dvorom. Ako šéf pražskej kancelárie Schaffer & Partner bol v deväťdesiatych rokoch jedným zo zakladajúcich členov ICC Czech Republic. V minulosti však väčšinou pôsobil ako sudca v ad hoc arbitrážach.

Väčšina prípadov rozhodcovského konania ICC sa aj naďalej odohráva v odbore nehnuteľností, po ňom nasleduje odbor energetiky.

Hlavnou témou konferencie bolo, ako prispôsobiť rozhodcovské miesto Nemecka tak, aby bolo príťažlivejšie. Stále si ešte príliš málo strán vyberá Nemecko ako miesto rozhodcovského konania.

V budúcnosti chcú Philipp Chizzola a Andreas Ueltzhöffer výrazne rozšíriť svoje aktivity v celej oblasti ADR a budú usilovať o zápis do medzinárodných arbitrážnych tribunálov. V mnohých prípadoch, pokiaľ ide o Českú republiku, musí rozhodca hovoriť česky, poznať české právo, ale nesmie mať české štátne občianstvo. Všetky tieto kritériá spĺňa Andreas Ueltzhöffer a ďalší členovia tímu UEPA.

Video z výstavy obrazov inesj.plauen v UEPA

V nasledujúcom videu môžete zhliadnuť výstavu obrazov nemeckej umelkyne inesj.plauen, ktorá je k videniu v našej kancelárii až do 10. 4. 2018.

Návšteva výstavy je možná po predchádzajúcej dohode kedykoľvek počas pracovnej doby.

Pre zhliadnutí videa kliknite prosím TU.

Prajme Vám príjemnú zábavu pri jeho sledovaní!

Prednášame v rámci akcie “Škachův den 2018”

V nadväznosti na naše predchádzajúce prednášky, ktoré sme organizovali v spolupráci s Českou stomatologickou komorou, vystúpi náš kolega Mgr. Bc. Tomáš Mudra s prednáškou v rámci odbornej vzdelávacej akcie pre dentálnych hygienistov a stomatológov zvanou “Škachův den 2018“.

Tomáš Mudra je členom nášho GDPR tímu a zároveň aj členom pracovnej skupiny Úradu vlády SR k legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov. Náš GDPR tím je špecializovaný na prípravu firiem na implementáciu novej právnej úpravy európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Témou prednášky Tomáša Mudry bude “GDPR – očakávané zmeny v zdravotníckej dokumentácii z právneho hľadiska”.

Akcia sa koná dňa 27. 2. 2018 v Divadle U Hasičov, Rímska 20, Praha 2,

pod záštitou prezidenta Českej stomatologickej komory doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

Viac informácií nájdete tu: www.skachuvden.cz

GDPR – takmer 50 percent českých firiem nestihne načas dokončiť prípravy

Zdroj: www.channelworld.cz

Podľa prieskumu auditorskej spoločnosti BDO sú takmer všetky české firmy (96%) o GDPR informované. Napriek tomu však len 54% spoločností stihne dokončiť prípravy do 25. mája 2018, kedy nové Európske nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť.

Viac informácií o pripravenosti českého súkromného sektora na GDPR nájdete TU.

V Nemecku je situácia podobná. Podľa štúdií je na GDPR pripravená ešte len polovica firiem. Minulý týždeň zvonila Európska komisia na poplach.

Zdroj:  www.spiegel.de

“Nové pravidlá ochrany osobných údajov – Nebude žiadne odpustenie”

Rozhovor s poslancom Európskeho parlamentu Jánom Philippom Albrechtom (Grüne) od Marcela Rosenbacha.

Celý článok nájdete TU.

Ako je na tom Vaša spoločnosť? Ak máte k tejto téme akékoľvek otázky, alebo dokonca musíte túto tematiku ešte len spracovať, oslovte náš GDPR tím, ktorý patrí medzi najskúsenejších v Českej republike. Priame kontaktné údaje nájdete TU.

Nová partnerka v UEPA