Pangea oslávila svoje 10. výročie

DOCKahead!

Aktívna spolupráca v rámci siete Pangea Net

Marcel Máčai partnerom UEPA pre Slovensko

Novo otvorenú kanceláriu UEPA v Bratislave vedie Marcel Máčai. Je to skúsený advokát, člen Slovenskej advokátskej komory, ktorý vo svojej predchádzajúcej praxi spolupracoval s poprednými advokátskymi kanceláriami. Pôsobil tiež ako právny poradca pri európskych projektoch v jadrovej energetike a mimo to dlhodobo viedol právny tím pre predný slovenský stavebný holding. Úzko spolupracuje s partnermi Andreasom Ueltzhöfferom a Larsom Klettom, ktorí majú bohaté skúsenosti v poskytovaní právnych služieb pri investíciách v Českej republike a susediacich krajinách.

Marcel Máčai poskytoval poradenstvo klientom pôsobiacim v rôznych oblastiach práva, najmä v stavebníctve, energetike, práve obchodných korporácií, nehnuteľností, pri developerských projektoch, pracovnom práve a pri akvizíciách. Jeho materským jazykom je slovenčina a mimo češtiny ďalej hovorí plynule anglicky a nemecky.

Našu slovenskú kanceláriu môžete kontaktovať tu, telefón: +421 2 2054 5206, mail: mma@uepa.sk.

UEPA otvára kanceláriu v Bratislave

Po mnohých rokoch úspešnej spolupráce s vynikajúcimi právnymi firmami na Slovensku otvorila UEPA vlastnú kanceláriu v Bratislave. Nová kancelária je vedená JUDr. Marcelom Máčaiom, skúseným advokátom, ktorý sa nedávno pripojil k nášmu tímu.
Tento krok je logickým dôsledkom rastúceho dopytu našich klientov, ktorý je možné jednoducho riešiť prostredníctvom vlastnej kancelárie v Bratislave. Z toho dôvodu bola založená UEPA advokáti s.r.o. a dvaja z našich partnerov, Andreas Ueltzhöffer a Lars Klett, sú teraz registrovaní ako advokáti u Slovenskej advokátskej komory. Slovenskí tím počíta okrem Marcela Máčaia aj s niekoľkými rodenými hovorcami, ktorí hovoria plynule aj po nemecky a anglicky. Slovenská kancelária je podporovaná pražskou kanceláriou.
Teraz sa slovenská advokátska kancelária UEPA zameriava predovšetkým na právo obchodné, korporátne, M & A, právo nehnuteľností a pracovné. Ďalšie špecializácie budú nasledovať.

Kancelária sídli na adrese Zámocká 30 a jej telefónny kontakt je +421 2 2054 5206.

Ďalšie informácie nájdete na www.uepa.sk.

Letné stretnutie na terase

UEPA predstavuje nových Of-Counsels

Niektorí z nás, okrem iného všetci partneri UEPA, pracujú už skoro 25 rokov v hlavných odvetviach obchodného práva. Často pracujeme na komplexných projektoch, na ktorých sa podieľajú experti najrôznejších hospodárskych špecializácií. S mnohými z nich sa stretávame opakovane, pričom niektorí z nich patria kvalitou svojej práce k špičke. Radi by sme vám týmto sprístupnili sieť našich kontaktov a cielene vás upozornili na týchto odborníkov.

Menovite to sú páni: Andreas Fehrens, Carlo Gradl, Ivan Nový, Prof. Ing. CSc., Prof. Karl-Heinz Schumacher, Dipl-Bw Martin Weseloh.

Profily našich nových Of-Counsels nájdete TU

TAM Consulting začína činnosť

TAM Consulting s.r.o., poradenská spoločnosť so sídlom v Prahe zameraná na náročnú klientelu, začala svoju činnosť. Všetci štyria spoločníci sú odborníci s dlhoročnou praxou v jednotlivých odborných oblastiach. Gernot Daumann, Markus Hermann, Jiří Polák a Andreas Ueltzhöffer sú zakladateľmi poradenskej spoločnosti, ktorá sa stará okrem iného o podnikové transakcie, akvizície, financovanie a následovníctvo vo firmách v Českej republike a na Slovensku.

Tím radí vlastníkom firiem, manažérom, investorom a bankám v určitých kľúčových ekonomických oblastiach, ktoré majú pre podniky podstatný význam. Experti kompetentne pokrývajú tiež vyhľadávanie investorov alebo zaujímavých investičných objektov. Efektívna podpora sa dostáva tiež českým podnikom, ktoré chcú preniknúť na zahraničné trhy. TAM Consulting tiež pomáha podnikom v kríze v otázkach kapitalizácie alebo reštrukturalizácie.

Webové stránky firmy TAM Consulting možno nájsť na https://tamconsulting.cz/cs/. Tu sa dozviete viac o spektre činnosti spoločnosti a o cenných skúsenostiach partnerov.