Účinnosť zákona o ochrane oznamovateľov

Nadobudnutie účinnosti nových pravidiel o prekážkach výkonu funkcie člena orgánu v obchodnej korporácii

Medzinárodné siete