Dovolujeme si vás informovat, že Zastupitelstvo hlavního města Prahy dnes odpoledne schválilo záměr finanční podpory pro pražské podnikatele v rámci programu COVID Praha ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Od úterý 21. dubna mají mít malí a střední podnikatelé působící v Praze možnost požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) o poskytnutí záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Na tento program „COVID Praha“ je vyčleněno 600 milionů korun. Parametry záruky budou zřejmě stejné jako v případě COVID II: podniky budou moci získat záruku až do výše 80 procent jistiny komerčního úvěru při výši zaručovaného úvěru až do 15 milionů korun, včetně tří let ručení a finančního příspěvku na úhradu úroků až do výše jednoho milionu korun. Z programu bude možné financovat náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.

Podrobnější informace vám přineseme v dalších dnech.