Akční rok kolegy Miloše Kuldy

Srdečně blahopřejeme našemu kolegovi Mgr. Miloši Kuldovi, Ph.D. k úspěšně složené advokátní zkoušce. Miloš Kulda působí v kanceláři UEPA od roku 2016 a svou kariéru u nás začal jako advokátní koncipient. Většinu povinné tříleté praxe absolvoval v UEPA a byl během ní vtažen do různých oblastí obchodního práva. Paralelně s advokátním absolvoval doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul Ph.D. v oboru evropského práva. Rok 2019 je v životě třicetiletého kolegy vysloveně akčním rokem.

Máme radost, že kolega Kulda přijal naši nabídku pokračovat u nás ve své kariéře i jako advokát. Věnuje se převážně oblastem občanského, obchodního a evropského práva, již nějakou dobu se však ujímá i případů z oblasti nemovitostního práva.

UEPA sází na vysokou kontinuitu v týmu, která je ku prospěchu našim klientům. Rovněž oba předchozí koncipienti, kteří získali oprávnění k výkonu advokacie v polovině roku 2018 a začátkem tohoto roku, zůstali u nás i jako advokáti.