Dovolujeme si Vás upozornit na změny ve využívání datových schránek.

Dne 1.2.2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, která mění pravidla přijímaní tzv. poštovních datových zprav. Jedná se o datové zprávy posílané podnikateli a nepodnikateli v soukromé sféře (jako jsou například faktury, upomínky smlouvy nebo objednávky). Tato datová zpráva nahrazuje doporučený dopis.

Nově platí, že každý, kdo má zřízenou datovou schránku bude mít od 6. 2. 2022 automaticky povoleno přijímání poštovních datových zpráv. Znepřístupnit datovou schránku pro přijímání těchto datových zpráv mohou jen fyzické osoby, u právnických osob to není možné.

Pro tyto datové zprávy nově také platí 10denní právní fikce doručení. To znamená, že v případě nepřihlášení se do datové schránky se dokument považuje za doručený po uplynutí 10 dnů.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.