Radi by sme vás upozornili na zmeny v používaní dátových schránok.

Dňa 1. februára 2022 nadobudla v ČR účinnosť novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonoch a automatickej konverzii dokumentov, ktorá mení pravidlá prijímania tzv. poštových dátových správ. Ide o dátové správy, ktoré posielajú podnikatelia a nepodnikatelia v súkromnej sfére (napríklad faktúry, pripomenutia zmlúv alebo objednávky). Táto dátová správa nahrádza doporučený list.

Nové pravidlo spočíva v tom, že každý, kto má zriadenú dátovú schránku, bude mať od 6. februára 2022 automaticky povolené prijímanie poštových dátových správ. Iba fyzické osoby môžu vo svojej dátovej schránke zneprístupniť prijímanie týchto dátových správ, ale pre právnické osoby to nie je možné.

Na tieto dátové správy sa vzťahuje takisto 10-dňová zákonná fikcia doručenia. To znamená, že v prípade neprihlásenia sa do dátovej schránky, považuje sa dokument za doručený po 10 dňoch.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.