V posledných dňoch boli v ČR dodatočne predĺžené lehoty na podávanie žiadostí v určitých podporných programoch COVID, viď nižšie.

  • COVID – nájomné II. – lehota bola opäť predĺžená do štvrtka, 4. 2. 2021 (pôvodne mala skončiť k 21. 1. 2021, následne bola predĺžená do 29. 1. 2021)
  • COVID – nájomné III. – termín pre začiatok podávania žiadostí je posunutý na pondelok, 1. 2. 2021
  • COVID – Gastro – Uzatvorené prevádzkarne – lehota predĺžená do pondelka, 1. 3. 2021

V súvislosti s technickými komplikáciami na Ministerstve priemyslu a obchodu, ktoré spôsobili problémy pri podávaní žiadostí, MPO upozorňuje, aby si žiadatelia, ktorí podávali žiadosť 21. januára 2021 od 1.00 hodiny rannej a ďalej, túto žiadosť pre istotu skontrolovali.

Ďalej upozorňujeme, že v súvislosti s programom COVID – nájomné III. je novo nutné dokladať pokles tržieb u prevádzok za rozhodné obdobie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 aspoň o 66% (porovnávacím obdobím je 4.Q 2019 a 4.Q 2020).

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.