Nižšie Vám prinášame prehľad najdôležitejších návrhov (a rozhodnutí) v rámci podpory podnikateľov, ktoré dnes vláda ČR prijala na svojom zasadnutí:

  • zníženie sadzby DPH z 15% na 10% v oblasti ubytovacích služieb; zníženie by malo platiť spätne od 1. 1. 2020
  • zníženie cestnej dane o štvrtinu, a to u nákladných automobilov s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony
  • firmám do 50 zamestnancov chce vláda odpustiť sociálne odvody za mesiace jún až august 2020, avšak za dodržania určitých podmienok
  • program Antivirus bude predĺžený do 31. 8. 2020
  • podnikatelia budú mať možnosť spätne uplatniť daňovú stratu, a to za dve zdaňovacie obdobie predchádzajúce daňovému obdobiu, v ktorom strata vznikla
  • od zajtrajšieho dňa budú otvorené všetky hraničné priechody s Rakúskom a Nemeckom; kontroly podmienok vstupu na územie ČR budú prebiehať iba náhodne