Radi by sme Vás v stručnosti informovali o návrhoch vládnych zákonov súvisiacich s mimoriadnymi opatreniami pri epidémii COVID-19, o ktorých sme Vás už skôr informovali a ktoré boli dnes schválené v Poslaneckej snemovni a budú postúpené na prerokovanie Senátu:

Odpustenie poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti:

  • prepáčením sa rozumie zníženie vymeriavacieho základu zamestnávateľa, ktorý vykoná sám zamestnávateľ na predpísanom tlačive, a to za mesiace jún, júl a august 2020;
  • podmienkami pre nárok na odpustenie sú napr.: počet zamestnancov nepresahuje 50, počet zamestnávateľových zamestnancov tvorí aspoň 90% počtu týchto zamestnancov v poslednom dni marca 2020, ad.

Zmena niektorých daňových zákonov:

  • zníženie sadzby DPH v oblasti ubytovacích služieb a vstupného na kultúrne podujatia a športoviská z 15% na 10%, pričom zníženie bude platiť spätne od 1. 1. 2020;
  • možnosť spätne znížiť základ dane za roky 2018 a 2019, ak vykáže spoločnosť daňovú stratu za rok 2020.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.