Stavební zákon prochází v posledních letech řadou novelizací, jejichž cílem je jeho celkové zjednodušení. Jedná se však o běh na dlouhou trať. V minulém měsíci schválila Poslanecká sněmovna další významnou novelu stavebního zákona, jež by měla platit od začátku příštího roku. To však pouze za předpokladu, že ji stihne včas schválit senát. Navrhované změny se týkají například:

  • znovuzavedení kolaudačního řízení (dokončenou stavbu bude možné užívat bez oznámení stavebnímu úřadu, užívání se nově bude opírat o kolaudační souhlas)
  • zavedení společného územního a stavebního řízení, které povede ke společnému povolení
  • zvláštní úprava povolování vzájemně souvisejících staveb
  • stavebné povolení ani ohlášení nebude vyžadovat bazén, či skleník
  • ohlášení bude postačovat i pro stavby pro bydlení nad 150 m2

Veškeré další navrhované změny naleznete přímo na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.